Hosgeldiniz!

MCL Hukuk Bürosu olarak, İstanbul-Ankara-New York-Londra-Frankfurt-Paris ve Viyana’da irtibat büroları aracılığıyla ulusal ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz. Gayrimenkul ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sorunları için hukuki destek sağlıyoruz. Şirket, vergi, ticaret, miras ve aile hukukunda danışmanlık; bankacılık, finans, sigorta alanlarında her türlü hukuki çözüm sunuyoruz. Ayrıca yabancı yatırımlar, sözleşmeler, birleşme ve satın almalar konusunda da hizmet veriyoruz.

Dava tahkim ve uyuşmazlık çözümü, Uluslararası uyuşmazlık çözümleri, Ceza Hukuku, Basın ve Medya Hukuku, Tüketici Hukuku, Bilişim Hukuku, Fikri mülkiyet hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Avrupa Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Özelleştirme Hukuku, Sağlık ve İlaç Hukuku, Şirket Birleşme ve Devralmalar, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası antlaşmalar, çalışma alanlarımızdan bazılarıdır.

MCL Hukuk Bürosu, Türkiye’de yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yapılan yatırımlarda kurumsal açıdan da danışmanlık hizmeti vererek, hukukun genel prensiplerine uygun uzlaşma yöntemleriyle hukuki ilişkiler kurulurken ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları çözümlemekte koruyucu hukuk mekanizmasını işletmektedir.

Bu aşamada, yakından ticari hayatın hassas dengelerini izlemekte olan MCL Hukuk Bürosu, globalleşen dünyanın gereklerine uygun analitik, pratik, hızlı ve en avantajlı hukuki çözümleri sunmaktadır.

Bir takım  olası getirileri ve riskleri bir eylem yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda müvekkile aktarılmakta; izlenecek atılacak adımlar ve izlenecek stratejiler müvekkil onayı ile pratiğe geçirilmektedir. Avantajlar ve Dezavantajlar ve bir takım gelişmeler sözlü ve yazılı şekillerde müvekkillere sunularak en iyi hizmet ve en doğru Strateji amaçlanmaktadır.

Öte yandan hukuk büromuz diğer Uluslararası hukuk bürolarıyla ve Uzman Hukukçu kadrosu ve Akademisyenlerle ortak çalışarak müvekkillerine en iyi hizmeti sunmak için ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanlarında uzman kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır.

Frankfurt-Paris-Viyana ve Ankara İrtibat bürolarıyla özellikle Rekabet Kurulu ve Kamu İhale Kurumuyla alakalı olarak Yabancı ve Yerli müvekkillerle bağlantılı olarak hareket eder ve müvekillerin ihtiyaçları ve isteklerinin en iyi şekilde tespiti yapılarak Kurumlardan alınacak izinlerin ve hukuki prösedürlerin altyapısı hazırlanır.

Bu hizmetlerin yürütülmesi esnasında, MCLHukuk Bürosu bilgilerin gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun hareket ederek, Hukuk ve Avukatlık mesleğinin gerektirdiği tüm meslek Ahlak ve İlkeleri doğrultusunda hareket eder.

MCL Hukuk Bürosunda en son teknoloji Bilgi veri ağları ve Programları kullanılarak, değişen tüm yasal düzenlemeler ve kanunlar ve Yargı kararlarına anında ulaşılarak en doğru bilgi sağlanır.

Ofisimizdeki Avukat ve Hukukçularımız, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Türkçe hizmet sunmaktadır.