Hukuk ve Avukatlik

Magna Carta (Latince "Büyük Sözleşme") veya Magna Carta Libertatum (Latince "Büyük Özgürlükler Sözleşmesi") 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisi olarak görülmektedir. Belgenin hazırlanma amacı, Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamaktır. Bu belge,kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesine olanak sağlamıştır. Magna Carta, içerisinde insan hakları açısından birçok önemli madde barındırmaktadır. Belge içerisinde yer alan “Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak veya hapsedilmeyecek veya mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak veya kanun dışı ilan edilmeyecek veya sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır” maddesi, vatandaşların hakları ve özgürlükleri açısından çok önemli kurallar getirmiş olup, hukukun üstünlüğü ilkesinin birçok ülkede yerleşmesine neden olmuştur. İnsan hakları konusunda atılmış ilk adım olması, her zaman ve her alanda hukukun üstünlüğüne olan inancımız Magna Carta Libertium adını seçmemizde etkili olmuştur.

MCL Hukuk ve danışmanlık firması olarak; Türkiye'nin önde gelen şirketlerine, uluslararası işletmelere, finansal kurumlara ve hukuki konularda başvuran bireysel müvekkillere; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret ve Taşıma Hukuku, Gümrük Hukuku, İdare Hukuku, Özelleştirme Hizmetleri, Finansman ve Borç Yapılandırması, Telekomünikasyon ve Medya, Rekabet Hukuku, İnşaat ve Taahhüt Hukuku, Uyuşmazlıkların Çözümü, Uluslararası Tahkim, Uluslararası Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Yabancı Yatırımlar ve Ortak Girişimler, Vergi Uyuşmazlıkları ve Davaları, Birleşme ve Devralmalar, Enerji ve Madencilik, Fikri ve Sinai Haklar, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tanıma ve Tenfiz, Yabancıların Çalışma ve İkamet Tezkerelerinin Çıkartılması vb. konularda her biri kendi alanında uzman öğretim üyesi, avukat ve asistanlarla hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kuvvetli uluslararası bağlantıları bulunan uzman kadromuz Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde hizmet vermektedir. Uluslararası hukuk hizmetlerinde yurt dışındaki önemli hukuk şirketleri ile işbirliği içerisine girilmektedir. Bu çerçevede Avrupa, ABD, Kanada, Japonya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki hukuk şirketleri ile ortak çalışılmaktadır.